Περιγραφή του μαθήματος

Το μάθημα Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο διδάσκεται 3 ώρες την εβδομάδα και έχει γενικό σκοπό: να αποκτήσει ο μαθητής τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τεχνικές για ανάπτυξη εφαρμογών στο διαδίκτυο ώστε να είναι ικανός να τις αξιοποιεί επαρκώς και να υποστηρίζει τους χρήστες τους.

·         Το μάθημα δομείται σε τρεις άξονες-ενότητες:

  • ·         Το περιβάλλον του Παγκόσμιου Ιστού Πληροφοριών (WWW)
  • ·         H HTML σαν βασικό δομικό στοιχείο των εφαρμογών στο περιβάλλον του Παγκόσμιου Ιστού
  • ·         Ανάπτυξη Σύνθετης Εφαρμογής 

Σημειώσεις για το μάθημα θα κατεβάσετε απο εδω

Ενδεικτική λύση θα κατεβάσετε απο εδω

Διάφορα θέματα για μελέτη.